📅

Орон сууц, сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлтөд хамрагдах хүсэлтийг ЦАХИМААР авч эхэллээ

🕔 2021/01/05 15:32 849
Орон сууц, сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлтийн материалыг өнөөдрөөс эхлэн хоёрдугаар сарын 15-ныг хүртэл цахимаар хүлээн авна.Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу хөнгөлөлтөд хамрагдах иргэн нь татварын албаны etax.mta.mn цахим хуудсанд нэвтэрч ХХОАТ-ын тайлан /ТТ-06/, хүсэлтийн хамт цахимаар илгээх юм. Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 23.5-д Монгол Улсын иргэн албан татвар төлөгчийн төрсөн, дагавар, үрчилж авсан хүүхэд болон асран хамгаалагчаар тогтоогдсон асрамж, дэмжлэгт байгаа хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургуульд оюутан, эсхүл суралцагчаар элсэн суралцаж байгаа тохиолдолд түүний анхны бакалаврын болон дипломын мэргэжил эзэмших сургалтын хугацаанд тухайн татварын жилд төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа сургалтын төлбөртэй тэнцэх орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг эдлүүлнэ...гэж заасны дагуу Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдах иргэн ХХОАТ-ын тайлан цахимаар ирүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
Үүнд:
Татвар төлөгчийн бүрдүүлэх
 1. Сургуулийн тодорхойлолт /файл/
 2. Сургалтын төлбөр төлсөн цахим төлбөрийн баримтын дугаар  /Гадаад сургалтын төлбөр төлсөн баримтын файл/
Шаардлагатай тохиолдолд
 1. Дагавар, үрчилж авсан хүүхэд болон асран хамгаалагчаар тогтоогдсон асрамж, дэмжлэгт байгаа хүүхэдтэй бол засаг даргын тодорхойлолт /файлаар/
 2. Орлого нотлох баримт /гадаад сургалт/
 Төрийн байгууллагын мэдээлэл солилцох ХУР системээс гарах
 1. Иргэний үнэмлэх 
 2. НД-ийн лавлагаа   
 3. Төрсний гэрчилгээ
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 23.4-д Монгол Улсын иргэн өөрийн албан татвар ногдсон орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар зөвхөн хувьдаа, анх удаа орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авсан бол ийнхүү орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгөтэй тэнцэх хэмжээний орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг уг албан татвар төлөгчид эдлүүлэх бөгөөд энэ хөнгөлөлтийн хэмжээ 6 сая төгрөг хүртэл байна… гэж заасны дагуу Орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах иргэн ХХОАТ-ын тайлан цахимаар ирүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
Татвар төлөгч иргэний бүрдүүлэх материал
 1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа Ү серийн дугаар  
 2. Орон сууц худалдан авсан цахим төлбөрийн баримтын дугаар / Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны 2%-ийн баримт/
 3. Орон сууц барьсан бол Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан /файлын хэмжээ 25mb/
 4. Орлого нотлох баримт /файл/
 5. Худалдах худалдан авах, захиалгын гэрээ /Нотариатаар баталгаажуулсан гэрээг файлаар хавсаргах/
Төрийн байгууллагын мэдээлэл солилцох ХУР системээс гарах
 1. Иргэний үнэмлэх   
 2. НД-ийн лавлагаа    
Орон сууц худалдан авсан, барьсан иргэний хөнгөлөлт эдлэх дараагийн жилд бүрдүүлэх материалын жагсаалт.
Татвар төлөгч иргэний бүрдүүлэх материал
 1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа Ү серийн дугаар  
Төрийн байгууллагын мэдээлэл солилцох ХУР системээс гарах
 1. Иргэний үнэмлэх   
 2. НД-ийн лавлагаа
Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газарскачать dle 12.0

Санал болгох

Санал асуулга

Та вэб сайтаас өөрт хэрэгцээт мэдээ мэдээллийг авч чаддаг уу?

Цаг агаар
Валютын ханш
Уншиж байна