📅

Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

🕔 2019/05/27 09:07 950
Дэд төслийн зорилго юу вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол зорилго нь Тавантолгойн нүүрсний уурхайн бүс нутагт хэрэгжиж буй уул уурхайн төслүүдийн үр дүнд байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд давхардсан болон хосолсон сөрөг нөлөөг тодорхойлох, хуримтлагдах шинж чанарыг үнэлэх явдал юм.

Төслийн хүрээнд одоогоор юу хийгдэж байна вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийж байна.

Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг эцэслэх

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Дэд төслийн зорилго юу вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол зорилго нь Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутагт хэрэгжиж буй уул уурхайн төслүүдийн үр дүнд байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл мэндэд давхардсан болон хосолсон сөрөг нөлөө тодорхойлох, хуримтлагдах шинж чанарыг үнэлэх явдал юм.

Төслийн хүрээнд одоогоор юу хийгдэж байна вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийж байна.

Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ?
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг эцэслэхскачать dle 12.0

Санал болгох

Санал асуулга

Та вэб сайтаас өөрт хэрэгцээт мэдээ мэдээллийг авч чаддаг уу?

Цаг агаар
Валютын ханш
Уншиж байна